10. SPOTKANIE NA GRANICY

         W dniu 18.08.2018 r. (sobota) na terenie BBOSiRu obok Hali pod Dębowcem          przy ul. Karbowej 26 odbyło się

10. SPOTKANIE NA GRANICY

bielskich seniorów z seniorami  czeskimi i słowackimi.

Organizatorem spotkania było Miasto Bielsko-Biała i Stowarzyszenie Akademia Seniora.

Usługę gastronomiczną dla 850 osób przygotowało Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej – pracownicy kuchni.

 

Sesja egzaminacyjna K-183 2018

W dniu 19.06.2018r w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego egzaminem pisemnym w kwalifikacjach A.18, A.65, A.71 i M.19  rozpoczęła się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-183.

Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostaną wszystkie placówki ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5 oraz główny obiekt  BCKUiP na ul. Piastowskiej 21.  Egzamin będzie zdawać 416 osób w części praktycznej oraz 46 osób w części pisemnej.

Nad przebiegiem egzaminów czuwać będzie  109  Zespołów Nadzorujących, a oceniać zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.

Zakończenie sesji egzaminacyjnej nastąpi w dniu 4.07.2018r.

Wykaz kwalifikacji w sesji K-183
A.12 Wykonywanie usług krawieckich
A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych​
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń


Przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych – w zawodach budowlanych

Przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych – w zawodach samochodowych M.12 oraz M.18

 

 

Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” edycja 2018

24 kwietnia 2018r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach odbył się XII Otwarty Gliwicki Integracyjny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” – ślusarz. Głównym celem konkursu było m.in.:

  • sprawdzenie umiejętności z zakresu obróbki ręcznej,
  • promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa,
  • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami.

Konkurs zorganizowany był pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego. Czytaj dalej