Jeśli posiadasz wykształcenie średnie zapraszamy do kontynuowania nauki w szkole policealnej o kierunku:

NAUKA BEZ MATURY

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Czas nauki: 2 lata.
Forma zaoczna, zajęcia 2x w tygodniu.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości może być zatrudniony w: biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach, zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, urzędach skarbowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nabyte w trakcie kształcenia umiejętności umożliwiają również pracę w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej. Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Czas nauki: 1,5 roku.
Forma zaoczna, zajęcia 2x w tygodniu.
Absolwent, po ukończeniu szkoły kształcącej w kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, może być zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Czas nauki: 2 lata.
Forma zaoczna, zajęcia 2x w tygodniu.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być zatrudniony w: firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej, elektrowniach, organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne). Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.