Rekrutacja na semestr pierwszy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej nr 7

Polecany

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku – Białej ogłasza nabór do:

 • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 • Szkoły Policealnej nr 7 w zawodach:
  • technik administracji
  • technik usług pocztowych i finansowych
  • opiekun osoby starszej

Wnioski o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych lub Szkoły Policealnej należy składać, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub w postępowaniu uzupełniającym , w następujących terminach :

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • od 4 czerwca do 18 czerwca 2018r. – termin postępowania rekrutacyjnego
  • od 13 lipca do 17 lipca 2018r. – termin postępowania uzupełniającego
 • Szkoła Policealna nr 7
  • od 18 maja do 18 czerwca 2018r. – termin postępowania rekrutacyjnego
  • od 13 lipca do 16 lipca 2018r. – termin postępowania uzupełniającego

Trwa nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: sprzedawca, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz tynkarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, technik handlowiec, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik przemysłu mody, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, florysta.

ZAPRASZAMY!

ulotka informacyjna

dokumenty do pobrania

Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” edycja 2018

24 kwietnia 2018r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach odbył się XII Otwarty Gliwicki Integracyjny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” – ślusarz. Głównym celem konkursu było m.in.:

 • sprawdzenie umiejętności z zakresu obróbki ręcznej,
 • promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa,
 • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami.

Konkurs zorganizowany był pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego. Czytaj dalej

Sesja egzaminacyjna K-183 2018

W dniach 19.06.2018r – 04.07.2018r
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
odbędzie się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-183.
Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostaną wszystkie placówki
tj. ZP-1, ZP-2, ZP-3,ZP-4, ZP-5 oraz główny obiekt BCKUiP na ul. Piastowskiej 21.
Egzamin będzie zdawać 416 osób część praktyczną oraz 46 osób część pisemną.
Nad przebiegiem egzaminów czuwać będzie 109 Zespołów Nadzorujących, a oceniać
zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.

Czytaj dalej

Odbiór obiektu BCKUiP ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22

W dniu 28 marca br. został przekazany obiekt dydaktyczny z przeznaczeniem na
cele praktycznego kształcenia zawodowego w BCKUiP. Klucze do wyremontowanego obiektu przy ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22 Zdzisławowi Naruszewiczowi – dyrektorowi BCKUiP przekazał Pan Paweł Wiertelorz – prezes zarządu He Wi TERM Spółka z o.o. Sp.K. – wykonawca inwestycji oraz Pan Andrzej Drąg kierownik budowy.
W przekazaniu wyremontowanego obiektu uczestniczyli przedstawiciele:
Miejskiego Zarządu Oświaty, Wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego, He Wi
TERM Spółka z o.o. Sp. K oraz BCKUiP.

(Wartość inwestycji 2 190 566,087 zł, powierzchnia użytkowa 959,53 m2).

zobacz też:
Adaptacja obiektu BCKUiP przy ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22

Czytaj dalej

III Bielskie Targi Akademickie

7 marca 2018 r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyły się III Bielskie Targi Akademickie.
Głównym celem Targów było umożliwienie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych podjęcie świadomych i trafnych wyborów kolejnego etapu kształcenia, odpowiadających zarówno predyspozycjom, jak i oczekiwaniom rynku pracy.
Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 9 uczelni z województwa śląskiego:
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Politechnika Śląska w Gliwicach
• Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
• Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
• Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Tegoroczne Targi Akademickie odwiedziło ponad 350 uczniów szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej.
Czytaj dalej

Wyniki IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017

Z przyjemnością informujemy, iż Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej znalazło się wśród dziewięciu nagrodzonych placówek w IX Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.
Już po raz czwarty jesteśmy laureatami OTK (poprzednio w roku: 2013, 2015 oraz 2016).
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Absolwenci kursu otrzymują przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy, rzemiośle, gospodarstwach rolnych

 • Łączna liczba godzin – 80
 • Czas trwania kursu ~ 5 tygodni
 • Koszt kursu – 800,00 zł (przy minimum 10 osób w grupie)
 • Absolwenci kursu otrzymują „zaświadczenie o ukończeniu kursu” – druk zaświadczenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej