KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Polecany

Absolwenci kursu otrzymują przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy, rzemiośle, gospodarstwach rolnych

  • Łączna liczba godzin – 80
  • Czas trwania kursu ~ 5 tygodni
  • Koszt kursu – 800,00 zł (przy minimum 10 osób w grupie)
  • Absolwenci kursu otrzymują „zaświadczenie o ukończeniu kursu” – druk zaświadczenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż obrabiarek BCKUiP

Na podstawie § 9 ust.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) oraz zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora BKCUiP z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży obrabiarek.

Załączniki:
Ogłoszenie – pobierz pdf
Załącznik 1 – pobierz pdf
Załącznik 2 – pobierz pdf
Załącznik 3 – pobierz pdf
Fotografie – pobierz pdf

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż obrabiarek BCKUiP

Na podstawie § 9 ust.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) oraz zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora BKCUiP z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży obrabiarek.

Załączniki:
Ogłoszenie – pobierz pdf
Załącznik 1 – pobierz pdf
Załącznik 2 – pobierz pdf
Załącznik 3 – pobierz pdf
Fotografie – pobierz pdf

Wystawa „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”

Wystawa, przygotowana przez  IPN w Katowicach, składa się z 20 paneli, które w przystępnej formie przybliżają realia 1945 r. na Górnym Śląsku. Na poszczególnych planszach zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową (weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego.

Powyższe tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi.

Sesja egzaminacyjna K-181 2018

W dniach 10.01.2018r – 16.02.2018r w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbędzie się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-181.
Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostaną wszystkie placówki ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4 oraz główny obiekt BCKUiP na ul. Piastowskiej 21. Egzamin będzie zdawać 353 osoby w części praktycznej oraz 34 osoby w części pisemnej.
Nad przebiegiem egzaminów czuwać będzie 93 Zespoły Nadzorujące, a oceniać zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.
Wykaz kwalifikacji w sesji K-181
1. A.12 Wykonywanie usług krawieckich
2. A.18 Prowadzenie sprzedaży
3. A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4. A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
5. A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
6. B.5 Montaż systemów suchej zabudowy
7. B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
8. B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
9. B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
10. B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
11. B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
12. E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
13. E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
14. E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
15. E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
16. M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych
17. M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
18. M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
19. M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
20. M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
21. M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Adaptacja obiektu BCKUiP przy Boruty-Spiechowicza

Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pracownie zajęć praktycznych w zawodach budowlanych, wraz z zapleczem w budynku przy ul. Boruty Spiechowicza 22 w Bielsku-Białej

Obiekt remontowany przez:

HeWiTERM Spółka z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Błękitna 13, 43-300 Bielsko-Biała

Wartość inwestycji:

2 190 566.87zł

Powierzchnia użytkowa netto budynku:

959,53 m²

Budynek przed remontem, stan na 2015 rok Czytaj dalej

IX Ogólnopolski Tydzień Kariery w BCKUiP

W dniach 16- 22 października 2017r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej miał miejsce 9. Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK), którego celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Inicjatorem tego projektu jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, a Patronat Honorowy objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska oraz Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska.
Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego już po raz piąty uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. Tegorocznym hasłem przewodnim było: ,,Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. Czytaj dalej

Zaproszenie na OTK 2017

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w dniach 16-22 października 2017r. organizuje Ogólnopolski Tydzień Kariery ’2017 inicjowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tegoroczne hasło, które będzie nam towarzyszyło to ,,Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”, a w programie: