Adaptacja obiektu BCKUiP przy Boruty-Spiechowicza

Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pracownie zajęć praktycznych w zawodach budowlanych, wraz z zapleczem w budynku przy ul. Boruty Spiechowicza 22 w Bielsku-Białej

Obiekt remontowany przez:

HeWiTERM Spółka z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Błękitna 13, 43-300 Bielsko-Biała

Wartość inwestycji:

2 190 566.87zł

Powierzchnia użytkowa netto budynku:

959,53 m²

Budynek przed remontem, stan na 2015 rok Czytaj dalej

Oferta pracy

Przedmiot Zawodowe
Termin składania
dokumentów   
2017-08-15
Wymiar
zatrudnienia
Wakat
Liczba godzin 22
Opis Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Wymagane wykształcenie wyższe lub studia pierwszego stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

W zawodach branży:
mechanicznej
· z zakresu użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) i konwencjonalnych z biegłą praktyczną umiejętnością wykonywania prac z zakresu obróbki skrawania – 1 osoba
· z zakresu mechaniki i elektromechaniki samochodowej z biegła praktyczną umiejętnością wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych oraz usuwania usterek pojazdów samochodowych z użyciem specjalistycznych narzędzi monterskich i ślusarskich – 1 osoba

W zawodzie branży
– budowlanej 
· z zakresu technologii systemów suchej zabudowy, robót wykończeniowych w budownictwie – 1 osoba

Typ szkoły Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Bielsko-Biała
Miasto Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Adres Piastowska 21
Powiat Miasto Bielsko-Biała
Gmina Bielsko-Biała
Telefon 33 814 09 79 wew. 2040
e-mail bckuip@onet.pl

 

Konkurs „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” 2017

8 czerwca w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród i dyplomów szkołom wyróżnionym w 2 edycji konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Uroczystość zebrała ponad 150 przedstawicieli szkół zawodowych, kuratoriów oświaty, organów prowadzących i innych instytucji zaangażowanych w zapewnienie jakości w szkolnictwie zawodowym. Czytaj dalej

Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” edycja 2017

1 czerwca 2017r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach odbył się XI Otwarty Gliwicki Integracyjny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” – ślusarz. Głównym celem konkursu było m.in.:

 • sprawdzenie umiejętności z zakresu obróbki ręcznej,
 • promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa,
 • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami.

Konkurs zorganizowany był pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego. Czytaj dalej

Rekrutacja na semestr pierwszy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej – rok szkolny 2017/2018

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku – Białej ogłasza nabór na semestr pierwszy do:

 • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 • Szkoły Policealnej w zawodach:
  • technik rachunkowości
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Wnioski o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych lub Szkoły Policealnej należy składać, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w następujących terminach :

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • od 5 czerwca do 19 czerwca 2017r. – termin postępowania rekrutacyjnego
 • do 14 lipca 2017 do 18 lipca 2017r. – termin postępowania uzupełniającego

Szkoła Policealna

 • od 19 maja 2017r. do 19 czerwca 2017r. – termin postępowania rekrutacyjnego
 • do 14 lipca 2017 do 17 lipca 2017r. – termin postępowania uzupełniającego

Zapraszamy! Nabór wciąż trwa!

Szczegółowe informacje dotyczące Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Policealnej

Dokumenty do pobrania

Biblioteka BCKUiP prezentuje Wystawę z IPN „Oczy i uszy bezpieki. Metody inwigilacji społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa za pomocą środków technicznych”

Ekspozycja jest pierwszą w Polsce próbą pokazania, jak Służba Bezpieczeństwa w latach 1956–1989 podsłuchiwała, podglądała i obserwowała społeczeństwo. Na 33 panelach wystawienniczych przedstawiono metody inwigilacji społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa za pomocą środków technicznych: tajnej obserwacji, dokumentacji fotograficznej, lustracji korespondencji i podsłuchów w latach 1956–1989”.