Ogólnopolski Tydzień Kariery

Odnośnik

W dniach 4-6 października 2018r. na konferencji szkoleniowej „Poradnictwo Zawodowe XXI wieku” w Rybniku, podsumowano m.in. IX Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego laureatem zostało Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.WYNIKI:

 

Sesja Egzaminacyjna Egzaminów Zawodowych K-191

W dniach 09.01.2019r – 13.02.2019r. w

Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

odbędzie się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-191.

Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostaną wszystkie placówki tj. ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5 oraz główny obiekt BCKUiP na ul. Piastowskiej 21. Egzamin będzie  zdawać 312 osób część praktyczną oraz 45 osób część pisemną. Nad przebiegiem egzaminów czuwać będzie 85 Zespołów Nadzorujących, a oceniać zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.

Wykaz kwalifikacji w sesji K-191:

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

B.5 Montaż systemów suchej zabudowy
B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych​

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Przygotowującym się do egzaminów uczniom i słuchaczom życzymy cierpliwości i
wytrwałości w zdobywaniu umiejętności zawodowych co pozwoli osiągnąć w czasie
egzaminu satysfakcjonujące rezultaty.

ROZKŁAD EGZAMINÓW K191

 

Wystawa „NIEPODLEGŁOŚĆ 1918-2018” w bibliotece szkolnej BCKUiP

Biblioteka szkolna Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zaprasza na wystawę przygotowaną w oparciu o materiały IPN-u „NIEPODLEGŁOŚĆ 1918-2018”. Wystawa będzie prezentowana do końca listopada br.

Dni Seniora w Bielsku-Białej

DNI SENIORA W BIELSKU-BIAŁEJ

09-12.10.2018r.

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
oraz Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

W dniu 9.10.2018r. na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego w Kompleksie Sportowym „Orlik” (sezonowym lodowisku) odbyła się:

IMPREZA PLENEROWA

Usługę gastronomiczną na zlecenie organizatorów dla ponad 500 osób przygotowało Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej – pracownicy kuchni a obsługę kelnerską wykonywała młodzież z Zespołu Szkół im.J.Tuwima w Bielsku-Białej.