Targi Edukacyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej

Ponad 900 uczniów trzecich klas gimnazjum oraz ósmych klas z 22 bielskich szkół podstawowych uczestniczyło w Targach Edukacyjnych, które w dniach 7- 8 marca 2019 r. zorganizowało Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej. Przedsięwzięcie to cieszyło się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół podstawowych z Bystrej, Łodygowic oraz mieszkańców Bielska- Białej. Łącznie Targi Edukacyjne odwiedziło ponad 1130 osób.

Niewątpliwie największą atrakcją tych Dni była prezentacja oferty edukacyjnej 11 szkół ponadpodstawowych z Bielska- Białej, które prowadzą kształcenie w zawodach. Uzupełnieniem prezentacji szkół było zwiedzanie przez młodzież pracowni zawodowych w Zespole Pracowni Nr 1 BCKUiP.

Targi odwiedzili: Elżbieta Skrzypek – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, Aleksander Pietrzak – Główny Specjalista Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku- Białej, Dyrektorzy bielskich szkół ponadpodstawowych zawodowych, a także przedstawiciele mediów.

Główną ideą imprezy edukacyjnej było zainspirowanie młodzieży do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie, a tym samym z pewnością stało się cennym drogowskazem w zaplanowaniu przyszłości edukacyjno- zawodowej.

Poniżej galeria zdjęć: