Do pobrania

Podanie + kwestionariusz o przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2018/19:

Zaświadczenie lekarskie:

Na podstawie Art. 134 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Ankiety rekrutacyjne na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (bezpłatne):

W roku szkolnym 2018/19 prowadzone są zapisy na następujące KKZ:

 • (A.18.) Prowadzenie sprzedaży;
 • (A.22.) Prowadzenie działalności handlowej;
 • (A.62.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp;
 • (A.65.) Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych;
 • (A.71.) Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych;
 • (B.5)  Montaż systemów suchej zabudowy;
 • (B.18)  Wykonanie robót murarskich i tynkarskich;
 • (E.8) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • (M.18.) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • (M.19.) Użytkowanie obrabiarek skrawających;
 • (M.42.) Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • (M.44.) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
 • (R.26.) Wykonywanie kompozycji florystycznych;
 • (T.15.) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy:

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki. (Art. 21a Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)

Kursy organizowane przez BCKUiP (płatne):

Praktyki zawodowe