Rekrutacja do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej – 2019/2020

Polecany

Rekrutacja

Proponujemy również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

HAN. 01. Prowadzenie sprzedaży

(w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec)


FRK. 04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

(w zawodzie: technik usług kosmetycznych)


EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

(w zawodzie: technik rachunkowości)


EKA. 07. Prowadzenie rachunkowości

(w zawodzie: technik rachunkowości)


MOD. 03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

(w zawodzie: krawiec, technik przemysłu mody)


BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych

(w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie)


BUD. 12. Wykonanie robót murarskich i tynkarskich

(w zawodzie: murarz – tynkarz, technik budownictwa)


ELE. 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

(w zawodzie: elektryk, technik elektryk)


MOT. 02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

(w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)


MOT. 05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

(w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)


SPL. 01. Obsługa magazynów

(w zawodzie: magazynier – logistyk, technik logistyk)


MEC. 05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

(w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik)


OGR. 01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

(w zawodzie: florysta)


Oferta pracy

Przedmiot Zawodowe
Termin składania
dokumentów   
2019-08-15
Wymiar
zatrudnienia
Wakat
Liczba godzin 20
Opis Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. 

wykształcenie:

  • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym;

  • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe bez przygotowania pedagogicznego (zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie pracy);

 

W zawodach branży:

  1. mechanika i budowa maszyn:

specjalność:

  • obróbka skrawanie – 2 osoby;

  • budowa, badanie pojazdów samochodowych – 1 osoba;

  1. budownictwo:

specjalność:

  • budownictwo ogólne – 2 osoby;

Z zakresu budownictwa mogą być zatrudnione osoby o wykształceniu technik budownictwa lub mistrz w zakresie budownictwa z ukończonym kursem pedagogicznym.

Typ szkoły Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Bielsko-Biała
Miasto Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Adres Piastowska 21
Powiat Miasto Bielsko-Biała
Gmina Bielsko-Biała
Telefon 33 814 09 79 wew. 2040
e-mail bckuip@mzo.bielsko.pl

 

Wystawa prac malarskich słuchaczy Uniwersystetu III Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej zorganizowanej przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej

W dniu 14 marca 2019r. w BCKUiP odbył się wernisaż wystawy malarskiej „Od pejzażu po abstrakcje” słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Sekcja Malarska UTW ATH liczy 24 czynnych członków, zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w BCKUiP).

Na wystawie 20 osób zaprezentowało 150 prac.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

prof. dr hab. Czesław Ślusarczyk – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia ATH.
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada – były opiekun Sekcji Malarskiej UTW ATH.
mgr Renata Morawska – Pełnomocnik rektora ATH ds. UTW
dr Piotr Kwaśny – opiekun Sekcji Malarskiej UTW ATH
dr Halina Moszyńska – inicjatorka i założycielka UTW w Bielsku-Białej.
mgr Józef Cegielski – były pełnomocnik Rektora ATH ds. UTW
mgr Elżbieta Gacek – Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW ATH

Po części oficjalnej była część artystyczna. Wystąpił Szkolny Zespół Wokalno – Instrumentalny Branżowej Szkoły I-go Stopnia Nr 4 im. St. Staszica w Bielsku-Białej pod kierunkiem mgr Jarosława Mitoraja i mgr Jarosława Grzybowskiego.

Wystawę można jeszcze obejrzeć do 28 marca 2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 17:00

Zdzisław Naruszewicz
Dyrektor BCKUiP
Organizator wystawy