Polecany

UWAGA!
W CZASIE PRZERWY WAKACYJNEJ GODZINY PRACY SEKRETARIATU ULEGAJĄ ZMIANIE

SIERPIEŃ

od 20.08.2019r. :

Poniedziałek – Piątek  700– 1700

Rekrutacja do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej – 2019/2020

Polecany

Rekrutacj2a

Proponujemy również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

HAN. 01. Prowadzenie sprzedaży

(w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec)


FRK. 04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

(w zawodzie: technik usług kosmetycznych)


EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

(w zawodzie: technik rachunkowości)


EKA. 07. Prowadzenie rachunkowości

(w zawodzie: technik rachunkowości)


MOD. 03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

(w zawodzie: krawiec, technik przemysłu mody)


BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych

(w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie)


BUD. 12. Wykonanie robót murarskich i tynkarskich

(w zawodzie: murarz – tynkarz, technik budownictwa)


ELE. 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

(w zawodzie: elektryk, technik elektryk)


MOT. 02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

(w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)


MOT. 05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

(w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)


SPL. 01. Obsługa magazynów

(w zawodzie: magazynier – logistyk, technik logistyk)


MEC. 05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

(w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik)


OGR. 01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

(w zawodzie: florysta)

KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ

Sesja egzaminacyjna K-193

W dniu 18 czerwca 2019 egzaminem pisemnym na kwalifikacje A.65, E.24, A.71 i M.19 rozpoczęła się sesja K-193.

Od tego dnia do 3 lipca 2019 r. w pięciu placówkach BCKUiP odbędzie się egzamin dla 342 uczniów i słuchaczy. Nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów będzie czuwać 81 powołanych Zespołów Nadzorujących. Zdający będą oceniani przez 15 egzaminatorów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W tej sesji w Ośrodku Egzaminacyjnym przy BCKUiP zdają uczniowie i słuchacze którzy odbywali zajęcia praktyczne w naszych placówkach a także z ośmiu szkół spoza naszego miasta. Wyniki jakie osiągnęli zdający będą znane 30 sierpnia 2019 roku. Do zdania części pisemnej wystarczy uzyskać 50% , a do zdania części praktycznej 75% możliwych do uzyskania.

Oferta pracy

Przedmiot Zawodowe
Termin składania
dokumentów   
2019-08-15
Wymiar
zatrudnienia
Wakat
Liczba godzin 20
Opis Nauczyciel praktycznej nauki zawodu.  

wykształcenie:

  • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym;

  • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe bez przygotowania pedagogicznego (zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie pracy);

 

W zawodach branży:

  1. mechanika i budowa maszyn:

specjalność:

  • obróbka skrawaniem – 2 osoby;

  • budowa, badanie pojazdów samochodowych – 1 osoba;

  1. budownictwo:

specjalność:

  • budownictwo ogólne – 2 osoby;

Z zakresu budownictwa mogą być zatrudnione osoby o wykształceniu technik budownictwa lub mistrz w zakresie budownictwa z ukończonym kursem pedagogicznym.

Typ szkoły Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Bielsko-Biała
Miasto Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Adres Piastowska 21
Powiat Miasto Bielsko-Biała
Gmina Bielsko-Biała
Telefon 33 814 09 79 wew. 2040
e-mail bckuip@mzo.bielsko.pl