Kolejna modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego w BCKUiP

Polecane

W dniu 30 sierpnia br. Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski wraz z Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Małgorzatą Zarębską oraz nauczycielem CKP Piotrem Światłochem dokonali symbolicznego otwarcia wyremontowanych pomieszczeń dydaktycznych kształcenia praktycznego w BCKUiP budynek „D”.

Na otwarcie 13 wyremontowanych pracowni przybyli również:

 • Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej
 • Piotr Kucia – Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej
 • Janusz Kaps – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej
 • Aleksander Pietrzak – Główny Specjalista w Miejskim Zarządzie Oświaty
 • Dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele
 • Przedstawiciele prasy.

W wyremontowanych, zmodernizowanych 13 pracowniach będą przeprowadzane zajęcia praktyczne dla uczniów z zespołów szkół zawodowych Bielska-Białej i słuchaczy z BCKUiP. Uczniowie i słuchacze będą odbywać zajęcia praktyczne mi.n. w takich zawodach jak: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk. W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia praktyczne będą realizowane dla 621 uczniów, 30 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ponadto będą przeprowadzane egzaminy zawodowe dla ~ 400 uczniów i słuchaczy, którzy będą odbywać zajęcia w naszych pracowniach (BCKUiP jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie). Modernizację bazy dydaktycznej przeprowadzono ze środków UE w ramach zadania pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego” oraz środków finansowych Urzędu Miasta Bielska-Białej. Wydano środki finansowe: 6,5 mln. zł na modernizację obiektu oraz 1,2 mln zł na dodatkowe wyposażenie pracowni.

Zdzisław Naruszewicz

Dyrektor BCKUiP

https://um.bielsko.pl/aktualnosc-6522-pracownie_bckuip_po_remoncie.html

Polecane

UWAGA!
W CZASIE PRZERWY WAKACYJNEJ GODZINY PRACY SEKRETARIATU ULEGAJĄ ZMIANIE

SIERPIEŃ

od 20.08.2019r. :

Poniedziałek – Piątek  700– 1700

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku w BCKUiP w poszukiwaniu dalszej drogi edukacyjno-zawodowej…

26 września 2019 r. uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku wzięli udział w zajęciach pokazowych w Zespołach Pracowni Nr 1,2 i 3 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać tajniki takich zawodów, jak m.in. mechanik samochodowy, operator frezarki i tokarki CNC, technik elektronik, technik mechatronik czy technik przemysłu mody.

Młodzież również z dużym zainteresowaniem obserwowała zajęcia w pracowniach: murarsko- tynkarskich, odnawialnych źródeł energii, wykończenia wnętrz oraz konserwacji zabytków. Uczniowie zwiedzili także pracownie obróbki skrawaniem, spawalnictwa elektrycznego, obróbki cieplnej, poznali praktyczne zastosowanie obrabiarek sterowanych numerycznie- CNC.

Spotkanie to z pewnością dostarczyło naszym gościom niezapomnianych wrażeń oraz cennych wskazówek w poszukiwaniu dalszej drogi edukacyjno- zawodowej.

Sesja egzaminacyjna K-193

W dniu 18 czerwca 2019 egzaminem pisemnym na kwalifikacje A.65, E.24, A.71 i M.19 rozpoczęła się sesja K-193.

Od tego dnia do 3 lipca 2019 r. w pięciu placówkach BCKUiP odbędzie się egzamin dla 342 uczniów i słuchaczy. Nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów będzie czuwać 81 powołanych Zespołów Nadzorujących. Zdający będą oceniani przez 15 egzaminatorów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W tej sesji w Ośrodku Egzaminacyjnym przy BCKUiP zdają uczniowie i słuchacze którzy odbywali zajęcia praktyczne w naszych placówkach a także z ośmiu szkół spoza naszego miasta. Wyniki jakie osiągnęli zdający będą znane 30 sierpnia 2019 roku. Do zdania części pisemnej wystarczy uzyskać 50% , a do zdania części praktycznej 75% możliwych do uzyskania.

Oferta pracy

Przedmiot Zawodowe
Termin składania
dokumentów   
2019-08-15
Wymiar
zatrudnienia
Wakat
Liczba godzin 20
Opis Nauczyciel praktycznej nauki zawodu.  

wykształcenie:

 • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym;

 • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe bez przygotowania pedagogicznego (zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie pracy);

 

W zawodach branży:

 1. mechanika i budowa maszyn:

specjalność:

 • obróbka skrawaniem – 2 osoby;

 • budowa, badanie pojazdów samochodowych – 1 osoba;

 1. budownictwo:

specjalność:

 • budownictwo ogólne – 2 osoby;

Z zakresu budownictwa mogą być zatrudnione osoby o wykształceniu technik budownictwa lub mistrz w zakresie budownictwa z ukończonym kursem pedagogicznym.

Typ szkoły Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Bielsko-Biała
Miasto Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Adres Piastowska 21
Powiat Miasto Bielsko-Biała
Gmina Bielsko-Biała
Telefon 33 814 09 79 wew. 2040
e-mail bckuip@mzo.bielsko.pl