Dni Seniora w Bielsku-Białej

DNI SENIORA W BIELSKU-BIAŁEJ

09-12.10.2018r.

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
oraz Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

W dniu 9.10.2018r. na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego w Kompleksie Sportowym „Orlik” (sezonowym lodowisku) odbyła się:

IMPREZA PLENEROWA

Usługę gastronomiczną na zlecenie organizatorów dla ponad 500 osób przygotowało Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej – pracownicy kuchni a obsługę kelnerską wykonywała młodzież z Zespołu Szkół im.J.Tuwima w Bielsku-Białej.