Wystawa prac malarskich słuchaczy Uniwersystetu III Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej zorganizowanej przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej

W dniu 14 marca 2019r. w BCKUiP odbył się wernisaż wystawy malarskiej „Od pejzażu po abstrakcje” słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Sekcja Malarska UTW ATH liczy 24 czynnych członków, zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w BCKUiP).

Na wystawie 20 osób zaprezentowało 150 prac.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

prof. dr hab. Czesław Ślusarczyk – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia ATH.
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada – były opiekun Sekcji Malarskiej UTW ATH.
mgr Renata Morawska – Pełnomocnik rektora ATH ds. UTW
dr Piotr Kwaśny – opiekun Sekcji Malarskiej UTW ATH
dr Halina Moszyńska – inicjatorka i założycielka UTW w Bielsku-Białej.
mgr Józef Cegielski – były pełnomocnik Rektora ATH ds. UTW
mgr Elżbieta Gacek – Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW ATH

Po części oficjalnej była część artystyczna. Wystąpił Szkolny Zespół Wokalno – Instrumentalny Branżowej Szkoły I-go Stopnia Nr 4 im. St. Staszica w Bielsku-Białej pod kierunkiem mgr Jarosława Mitoraja i mgr Jarosława Grzybowskiego.

Wystawę można jeszcze obejrzeć do 28 marca 2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 17:00

Zdzisław Naruszewicz
Dyrektor BCKUiP
Organizator wystawy