Kolejna modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego w BCKUiP

W dniu 30 sierpnia br. Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski wraz z Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Małgorzatą Zarębską oraz nauczycielem CKP Piotrem Światłochem dokonali symbolicznego otwarcia wyremontowanych pomieszczeń dydaktycznych kształcenia praktycznego w BCKUiP budynek „D”.

Na otwarcie 13 wyremontowanych pracowni przybyli również:

  • Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej
  • Piotr Kucia – Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Janusz Kaps – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej
  • Aleksander Pietrzak – Główny Specjalista w Miejskim Zarządzie Oświaty
  • Dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele
  • Przedstawiciele prasy.

W wyremontowanych, zmodernizowanych 13 pracowniach będą przeprowadzane zajęcia praktyczne dla uczniów z zespołów szkół zawodowych Bielska-Białej i słuchaczy z BCKUiP. Uczniowie i słuchacze będą odbywać zajęcia praktyczne mi.n. w takich zawodach jak: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk. W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia praktyczne będą realizowane dla 621 uczniów, 30 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ponadto będą przeprowadzane egzaminy zawodowe dla ~ 400 uczniów i słuchaczy, którzy będą odbywać zajęcia w naszych pracowniach (BCKUiP jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie). Modernizację bazy dydaktycznej przeprowadzono ze środków UE w ramach zadania pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego” oraz środków finansowych Urzędu Miasta Bielska-Białej. Wydano środki finansowe: 6,5 mln. zł na modernizację obiektu oraz 1,2 mln zł na dodatkowe wyposażenie pracowni.

Zdzisław Naruszewicz

Dyrektor BCKUiP

https://um.bielsko.pl/aktualnosc-6522-pracownie_bckuip_po_remoncie.html