Formy odpłatne:

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Liczba godz. na kursie – 200 godz. (zajęcia teoretyczne: 30 godz., zajęcia praktyczne: 170 godz.)

Cena kursu: 2600zł

Zakres szkolenia: przygotowanie do obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.


Operator obrabiarek skrawających: tokarz, frezer lub tokarz – frezer

Liczba godz. na kursie – 90 godz. (zajęcia teoretyczne: 10 godz., zajęcia praktyczne: 80 godz.)

Cena kursu: 900,00 zł

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do obsługi obrabiarek skrawających.