Sesja egzaminacyjna K-183 2018

W dniach 19.06.2018r – 04.07.2018r
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
odbędzie się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-183.
Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostaną wszystkie placówki
tj. ZP-1, ZP-2, ZP-3,ZP-4, ZP-5 oraz główny obiekt BCKUiP na ul. Piastowskiej 21.
Egzamin będzie zdawać 416 osób część praktyczną oraz 46 osób część pisemną.
Nad przebiegiem egzaminów czuwać będzie 109 Zespołów Nadzorujących, a oceniać
zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.

Wykaz kwalifikacji w sesji K-183
A.12 Wykonywanie usług krawieckich
A.18 Prowadzenie sprzedaży
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Przygotowującym się do egzaminów uczniom i słuchaczom życzymy cierpliwości i
wytrwałości w zdobywaniu umiejętności zawodowych co pozwoli osiągnąć w czasie
egzaminu satysfakcjonujące rezultaty.