Odbiór obiektu BCKUiP ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22

W dniu 28 marca br. został przekazany obiekt dydaktyczny z przeznaczeniem na
cele praktycznego kształcenia zawodowego w BCKUiP. Klucze do wyremontowanego obiektu przy ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22 Zdzisławowi Naruszewiczowi – dyrektorowi BCKUiP przekazał Pan Paweł Wiertelorz – prezes zarządu He Wi TERM Spółka z o.o. Sp.K. – wykonawca inwestycji oraz Pan Andrzej Drąg kierownik budowy.
W przekazaniu wyremontowanego obiektu uczestniczyli przedstawiciele:
Miejskiego Zarządu Oświaty, Wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego, He Wi
TERM Spółka z o.o. Sp. K oraz BCKUiP.

(Wartość inwestycji 2 190 566,087 zł, powierzchnia użytkowa 959,53 m2).

zobacz też:
Adaptacja obiektu BCKUiP przy ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22