KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Absolwenci kursu otrzymują przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy, rzemiośle, gospodarstwach rolnych

  • Łączna liczba godzin – 80
  • Czas trwania kursu ~ 5 tygodni
  • Koszt kursu – 800,00 zł (przy minimum 10 osób w grupie)
  • Absolwenci kursu otrzymują „zaświadczenie o ukończeniu kursu” – druk zaświadczenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu są określone w §10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. nr 244 poz. 1626 z p.zm.).

JESTEM ZAINTERESOWANY KURSEM

Proszę o kontakt
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).