Jak być skutecznym w poszukiwaniu pracy?

Oto kilka sposobów na znalezienie informacji o wolnych miejscach pracy:

  • przeglądaj ogłoszenia o pracy w lokalnej prasie
  • przeglądaj oferty  portali internetowych poświęconych pracy
  • interesuj się tym, co dzieje się w twoim mieście, regionie – kiedy  organizowane są Targi Pracy, spotkania z pracodawcami inne imprezy pozwalające na kontakt z pracodawcami
  • przeglądaj oferty Powiatowego Urzędu i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  • kontaktuj się z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  • sprawdzaj codziennie swoją skrzynkę mailową
  • rozmawiaj ze znajomymi, rodziną o tym, że szukasz zatrudnienia